Mosaikvägg och kakel i entré

 Utbildning:

 Master of Arts vid Kungliga konsthögskolan 

 2 år vid L`Ecole des Beaux-Arts  Frankrike

 2 årig utbildning konstskolan Gerlesborg 

 Gymnasieutbildning vid Östra real 

 Jag talar engelska franska italienska

 

Medlemskap:

Grafiska Sällskapet    Grafikens Hus  

Svenska Konstnärernas Förening

 

Medlemskap:

Stockholms Byggnadsförening